Laat jezelf opbloeien.

De effecten van DM geestelijk en sociaal

Dieptemeditatie heeft effect op onze geestelijke- en op onze sociale vermogens.

Geestelijke vermogens

Ons leven voltrekt zich in cycli van rust en activiteit. In onze westerse wereld is de nadruk met
name gelegd op activiteit en prestatie. Dit heeft ons grote voordelen gebracht in de vorm van
technologische ontwikkeling en welvaart.

Het is echter wel belangrijk dat er een balans bestaat tussen rust en activiteit. En in onze westerse wereld is weinig aandacht besteed aan het natuurlijke verlangen van de geest om ook rust te ervaren.

Weliswaar slapen wij ’s nachts wat heel belangrijk voor ons is, doch dit is onbewuste rust. Tijdens de meditatie maak je op een bewuste wijze contact met je eigen bewustzijn, de stille dimensie in jezelf op een zeer diep niveau.

Dit kan zich uiten door:

 • grotere helderheid
 • leerprestaties verbeteren
 • je krijgt meer inspiratie
 • betere coherentie tussen de beide hersenhelften. Hierdoor is meditatie zeer geschikt om
  verbetering te brengen bij een verstoring van de gezondheid als bijvoorbeeld ADHD
 • reactietijd verbetert. Je bent meer in het hier en nu
 • de creativiteit neemt toe
 • de waarneming verbetert. Niet alleen ga je dingen scherper zien, maar je gaat ook meer
  schoonheid en kleur ervaren
 • het bevattings- en concentratievermogen verbetert
 • meer energie

Sociale vaardigheden

Wanneer je regelmatig mediteert ga je je vitaler voelen en meer verbonden met je omgeving.
Bovendien neemt je gevoel van eigenwaarde of zelfwaardering toe.

Er bestaat een duidelijke wisselwerking tussen jou en je omgeving. Daardoor zul je ook meer openstaan voor de waarde en uniciteit van je medemens. Dit heeft positieve gevolgen voor je gehele leefomgeving.

De relatie tussen mens en leefomgeving kun je vergelijken met de relatie van een enkele cel ten opzichte van je hele lichaam. Wanneer deze cel gezond is en datgene doet wat hij het beste kan zal hij goed in zijn “cel” zitten en zal hij een positieve invloed hebben op zijn omgeving.

Op dezelfde wijze zul jij positiever in het leven komen te staan wat ten goede komt van jezelf en je omgeving.