Diepe rust ontstaat van binnenuit.

Het ervaren van je eigen essentie

De effecten van DiepteMeditatie op je eigen bewustzijn

Door meditatie breng je je geest in de gelegenheid om te rusten in zijn eigen bewustzijn. Dit is geen hypnose doch een alerte rusttoestand. Je bent dan in diepe ontspanning en tegelijkertijd helder aanwezig. Je kunt het het beste verwoorden als thuiskomen in jezelf. Hierdoor word je bewuster van je unieke zelf en je eigen essentie.

Doorgaans ervaren we dit bewustzijn niet, maar wel datgene wat er uit voortkomt. Toch is het bewustzijn de basis van alles. Zonder bewustzijn kan er immers geen waarneming plaatsvinden. Door regelmatig ons bewustzijn zelf te ervaren worden we vol-ledig mens. Vol van bewustzijn en geledigd van vermoeidheden en stressen die ons uit het hier en nu houden. Door het beoefenen van DiepteMeditatie raak je steeds beter verbonden met de ruimte van je eigen bewustzijn, je diepe kern.